Gebeurtenis

Erfgoedonderzoek in het kader van het Sigmaplan

landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek
ID
1071437
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071437

Beschrijving

In het kader van het Sigmaplan werd door verschillende actoren landschappelijk, historisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd in de verschillende Sigma- gebieden.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bazel (Kruibeke)
Opgegraven site met verschillende occupatiefasen, van het vroeg/middenmesolithicum tot het middenneolithicum.


Nederkouter (Wichelen)
Archeologische opgraving van een zone in de 'Bergenmeersen' te Wichelen, in het kader van het 'Sigmaplan'.


Schellebelle (Wichelen)
In het kader van de inrichting van het gebied tot overstromingsgebied werd een zone opgegraven met een rurale bewoning uit de Romeinse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Erfgoedonderzoek in het kader van het Sigmaplan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071437 (Geraadpleegd op )