Gebeurtenis

Opgravingen Romeinse site Wijmeers 2

archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, dendrochronologisch onderzoek, evaluerend terreinonderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, onderzoek van ongewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek
ID
1071439
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071439

Beschrijving

In het kader van de inrichting van het gebied Wijmeers 2 als overstromingsgebied werd in deze zone een evaluerende opgraving uitvoerd in 2008, gevolgd door een vlakdekkende opgraving in 2012. Deze zone was bedreigd door de constructie van een instroomopening hier, waardoor het gevaar op erosie van de site groot was. De instroomopening werd uiteindelijk echter op een andere plaats aangelegd.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 07-07-2020

Bronnen

Bron: Meylemans E. et al. in voorbereiding: Archeologische opgraving van een Romeinse vindplaats in het Sigma- gebied ‘Wijmeersen 2’ (Schellebelle, prov. Oost-Vlaanderen), Rapporten Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Is deel van


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schellebelle (Wichelen)
In het kader van de inrichting van het gebied tot overstromingsgebied werd een zone opgegraven met een rurale bewoning uit de Romeinse periode.