Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lennik Kasteelstraat

sleuvenonderzoek
ID
1071460
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071460

Beschrijving

Op 18 juni 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Kasteelstraat in Gaasbeek. Centraal op het terrein werden enkele sporen aangetroffen, die als kuil werden geïnterpreteerd. In één kuilspoor werd een scherf van handgevormd aardewerk aangetroffen. Voor de verschraling werd silex gebruikt. Dit wordt door de archeologen omschreven als kenmerkend voor het middenneolothicum. Meer bepaald voor de Michelsbergcultuur.

Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 18-06-2020

Bronnen

Bron: Claus, A. 2020: Proefsleuvenonderzoek – Kasteelstraat 34, Gaasbeek. Nota - Archeologisch Vooronderzoek, Nazareth.
Type: literatuur
Datum: 07-07-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelstraat 34 (Lennik)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek werden kuilen uit middenneolithicum aangetroffen. De datering werd bekomen op basis van een scherf van handgevormd aardewerk.