Gebeurtenis

Berchem Post X

archeologische opgravingen, bouwhistorisch onderzoek, toevalsvondsten
ID
1071463
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071463

Beschrijving

Archeologische opgraving in het kader van de afbraak van het voormalige postsorteercentrum en de ontwikkeling van de percelen nabij het station van Antwerpen Berchem.

Het project kende een gefaseerd verloop: enerzijds was er een machtiging tot het uitvoeren van een bij toeval gevonden archeologisch monument te Antwerpen; Borsbeeksebrug (2014/193). Kort daarna werd er een vergunning voor het uitvoeren van een archeologische opgraving toegekend (2014/204).

De afbraak van het voormalige sorteercentrum verliep gefaseerd waardeer het terreinwerk ook gefaseerd verliep vanaf de zomer van 2014 tot en met het voorjaar van 2015. In totaal werd het archeologisch onderzoek opgedeeld in vier fasen. Daarvan betrof de eerste fase een archeologisch onderzoek in het kader van een vondstmelding.

Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  :

Bronnen

Bron: Baeyens, N. 2019: Archeologische toevalsvondst - Archeologisch onderzoek Berchem Post X, RAAP België - Rapport 208 2014/193 2014/204
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Berchem (Antwerpen)
Archeologische opgraving in het kader van de afbraak van het voormalige postsorteercentrum en de ontwikkeling van de percelen nabij het station van Antwerpen Berchem.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Berchem Post X [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071463 (Geraadpleegd op )