Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Ravels Mierdsedijk

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1071472
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071472

Beschrijving

In de zone van een nieuw aan te leggen nabezinkingstank zijn 12 verkennende archeologische boringen gezet in een grid van 10 bij 12 m. Daarvoor is gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 15 cm, een grindboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: Beukelaar-van Gulik T. & Hebinck K. 2020: Poppel - Uitbreiding RWZI (21.478). Archeologienota. Bureauonderzoek en verkennend archeologisch booronderzoek, Zuidnederlandse Archeologische Notities 837, Amsterdam.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mierdsedijk 53 (Ravels)
Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft aangetoond dat deze locatie in een uitgesproken nat deel van de vallei van de Aa ligt, en dat er veen aanwezig is, met daaronder beekafzettingen. De natuurlijke lagen bevinden zich onder een recente ophogingslaag. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van steentijdartefactensites. De enige vondsten waren fragmenten baksteen en roodgeglazuurd aardewerk uit de ophogingslaag.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend booronderzoek Ravels Mierdsedijk [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071472 (Geraadpleegd op )