Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Deinze Markt 87

sleuvenonderzoek
ID
1071474
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071474

Beschrijving

Op maandag 3 maart 2020 werd een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. In totaal werden vier proefputten/-sleuven aangelegd. In het westen van het terrein werden zes sporen aangetroffen die in de volle of late middeleeuwen gedateerd worden. Twee van deze zes kuilen bevatten grijs aardewerk. In het oosten van het terrein werd een ophogingspakket vastgesteld. Hierin werd middeleeuws materiaal aangetroffen. De archeologen vermelden dat dit materiaal mogelijk intrusief is. Wat een datering in de middeleeuwen onzeker maakt.

Binnen het plangebied werden ook sporen uit de nieuwe of nieuwste tijd aangetroffen. Er werd een afgebroken fundering vastgesteld dat in verband werd gebracht met bewoning dat op de Atlas der Buurtwegen staat afgebeeld. Centraal op het terrein kwamen een bakstenen muurconstructie, een beerput en afvalkuilen aan het licht. Binnen één van de afvalkuilen werden verschillende vondsten verzameld: een kopje uit industrieel wit aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, drinkglazen en een glazen fles. Dit duidt op een datering vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.

Bron     : Bot, B. en Vanbrabant, E. 2020: Markt 87 (Deinze, Oost-Vlaanderen), Brugge
Auteurs :  Bot, Bart
Datum  :

Bronnen

Bron: Bot, B. en Vanbrabant, E. 2020: Markt 87 (Deinze, Oost-Vlaanderen), Brugge
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt 87 (Deinze)
Op maandag 3 maart 2020 werd een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. In totaal werden vier proefputten/-sleuven aangelegd. In het westen van het terrein werden zes sporen aangetroffen die in de volle of late middeleeuwen gedateerd worden. In het oosten van het terrein werd een ophogingspakket vastgesteld. Hierbij wordt een mogelijke zelfde datering aan toegeschreven. Binnen het plangebied werden ook sporen uit de nieuwe of nieuwste tijd aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Deinze Markt 87 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071474 (Geraadpleegd op )