Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Lier Monti site

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1071476
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071476

Beschrijving

Gespreid over drie fasen werden in totaal 55 verkennende archeologische boringen gezet in een grid van 10 bij 12 m en met een boordiameter van 12 cm. Dit onderzoek vond plaats in de zones waar op basis van een landschappelijk booronderzoek een Bt-horizont aanwezig leek te zijn.

 

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase I), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase II), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A., BOUCKAERT K. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase III), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Proefsleuvenonderzoek Lier Monti site

Antwerpsesteenweg 386 (Lier)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Antwerpsesteenweg 386 (Lier)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen steentijdartefacten aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde slechts 1 recente greppel op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend booronderzoek Lier Monti site [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071476 (Geraadpleegd op )