Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lier Monti site

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071477
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071477

Beschrijving

Gespreid over drie fasen vond een prospectie plaats door middel van de aanleg van 1 proefput, 9 proefsleuven en 2 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase I), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase II), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAESEN J., AUDENAERT E., DOUCET A., BOUCKAERT K. 2020: Nota. Lier - Monti Site (Fase III), ARCHEBO rapport 2019L247, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan

Verkennend booronderzoek Lier Monti site

Antwerpsesteenweg 386 (Lier)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Antwerpsesteenweg 386 (Lier)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen steentijdartefacten aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde slechts 1 recente greppel op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Lier Monti site [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071477 (Geraadpleegd op )