Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Geel Westerloseweg 37

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071485
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071485

Beschrijving

Er zijn 5 proefsleuven aangelegd.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 20-07-2020

Bronnen

Bron: De Roeck W;, Huizer J. & Thomson A. 2020: Westerloseweg 37, Geel. Een Nota, VEC Nota 732, Geel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Westerloseweg 37 (Geel)
Er is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij geen archeologisch relevante sporen aan het licht kwamen.