Gebeurtenis

Opgraving Werkput 1 en 2 Kerkhove Stuw

archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, diatomeeënonderzoek, micromorfologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek
ID
1071491
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071491

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving in verschillende niveaus in alluviale afzettingen en de top van een kronkelwaardrug.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 02-10-2020

Bronnen

Bron: SERGANT J. et al. 2018: Kerkhove 'Stuw'. Verslag van de opgraving en analyses van werkput 1 en 2 (2015-185) – Deel 1, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2018

Bron: SERGANT J. et al. 2016: Opgraving van een mesolithische wetlandsite te Kerkhove ‘Stuw’ (Avelgem, West-Vlaanderen, BE). Eerste resultaten, Notae Praehistoricae 36, 47-57.
Type: literatuur
Datum: 2016


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkhove (Avelgem)
Opgraving naar aanleiding van de bouw van een nieuwe stuw te Kerkhove.


Kerkhove (Avelgem)
Opgraving naar aanleiding van de bouw van een nieuwe stuw te Kerkhove.