Gebeurtenis

Opgraving Werkput 1 en 2 Kerkhove Stuw

archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, diatomeeënonderzoek, micromorfologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek
ID
1071491
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071491

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving in verschillende niveaus in alluviale afzettingen en de top van een kronkelwaardrug.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: SERGANT J. et al. 2018: Kerkhove 'Stuw'. Verslag van de opgraving en analyses van werkput 1 en 2 (2015-185) – Deel 1, Gent.
Type: literatuur
Datum:

Bron: SERGANT J. et al. 2016: Opgraving van een mesolithische wetlandsite te Kerkhove ‘Stuw’ (Avelgem, West-Vlaanderen, BE). Eerste resultaten, Notae Praehistoricae 36, 47-57.
Type: literatuur
Datum:

Bron: SERGANT J., JACOPS J., LALOO P., DECONYNCK J., CRUZ F., STORME A., ALLEMEERSCH L., ALUWÉ K., VANDENDRIESSCHE H., NOENS G., MIKKELSEN J., RENIERE S., ROZEK J., VERBRUGGHE G., DE CLERQ W., CROMBÉ Ph. 2019: De Schelde-oversteek van de weg Bavay-Aardenburg te Kerkhove. Multidisciplinair onderzoek naar Romeinse sporen in het Scheldealluvium (W.Vl.), in Signa, 8, 149-160.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkhove (Avelgem)
Opgraving naar aanleiding van de bouw van een nieuwe stuw te Kerkhove.


Kerkhove (Avelgem)
Opgraving naar aanleiding van de bouw van een nieuwe stuw te Kerkhove.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Werkput 1 en 2 Kerkhove Stuw [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071491 (Geraadpleegd op )