Gebeurtenis

Vooronderzoek Hasselt Oude Kuringerbaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071492
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071492

Beschrijving

Op 2 juli 2020 werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd in Hasselt. De evaluatie van het terrein bestond uit het trekken van 4 proefsleuven en 3 kijkvensters. Het archeologisch vlak werd aangelegd op 60 tot 80 cm diepte.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020 Nota Hasselt – Oude Kuringerbaan, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Alverbergstraat (Hasselt)
Op 2 juli 2020 werd in Hasselt Oude Kuringerbaan - Alverbergstraat een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit 4 proefsleuven en 3 kijkvensters. In totaal werden 18 sporen aangetroffen, waaronder 8 greppels. Van 4 paalkuilen vermoed men dat ze behoren tot een spieker. Wegens de afwezigheid van vondstmateriaal is de datering onbekend. Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 41 archeologische sporen aangeduid en beschreven: paalkuilen, greppels, silo en overige kuilen. De sporen zijn voornamelijk in verband te brengen met offsite landbouwactiviteiten uit de middeleeuwen en de post-middeleeuwse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Hasselt Oude Kuringerbaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071492 (Geraadpleegd op )