Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Diepenbeek Onderwijslaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071493
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071493

Beschrijving

Op 3 juni 2020 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 18 juni en bestond uit 7 sleuven en 1 volgsleuf. 7 bodemprofielen werden beschreven.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: YPERMAN W. 2020: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Onderwijslaan te Diepenbeek, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Onderwijslaan (Diepenbeek)
Voor de evaluatie van een terrein werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd op 3 juni 2020. Hieruit bleek dat de bodem niet voldoende bewaard was om een verkennend booronderzoek uit te voeren. Op 18 juni 2020 werd dan overgaan tot een proefsleuvenonderzoek. De 7 bodemprofielen wezen op een variabele bewaringstoestand van het terrein. In het westelijk deel werd wel nog een podzol aangetroffen. Er werden in de sleuven en de volgsleuf geen archeologisch materiaal of bodemsporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Diepenbeek Onderwijslaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071493 (Geraadpleegd op )