Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Arendonk Bellekens

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071495
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071495

Beschrijving

De prospectie gebeurde door middel van de aanleg van 6 proefsleuven van 2,5 m breed.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: Heirbaut E. N. A. & Dockx C. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek aan Bellekens te Arendonk, LAReS-rapport 284, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bellekens 12 (Arendonk)
Een proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de bodem van dit perceel sterk verstoord is. Er zijn geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Arendonk Bellekens [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071495 (Geraadpleegd op )