Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Arendonk Bellekens

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071495
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071495

Beschrijving

De prospectie gebeurde door middel van de aanleg van 6 proefsleuven van 2,5 m breed.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 22-07-2020

Bronnen

Bron: Heirbaut E. N. A. & Dockx C. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek aan Bellekens te Arendonk, LAReS-rapport 284, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bellekens 12 (Arendonk)
Een proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de bodem van dit perceel sterk verstoord is. Er zijn geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen.