Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Geel Laar

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071497
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071497

Beschrijving

Het onderzoek gebeurde door middel van de aanleg van 10 proefsleuven en 3 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: Van Liefferinge N. & Decramer W. 2020: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan het Laarsveld in Geel, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Laarsveld 47 (Geel)
Een proefsleuvenonderzoek toonde aan dat op deze locatie een meerperiodensite bewaard is met sporen en vondsten uit het laat-neolithicum/de vroege bronstijd, de metaaltijden en de Romeinse tijd. Het betreft niet alleen restanten van bewoning maar ook van funeraire contexten. Daarnaast zijn ook relicten van een verdwenen veldweg uit de 19de eeuw gevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Geel Laar [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071497 (Geraadpleegd op )