Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Waarschoot Akkerstraat

sleuvenonderzoek
ID: 1071504   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071504

Beschrijving

Op 3 april 2019 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In totaal werden acht twee meter brede sleuven gegraven. Er kwamen zeventien archeologische sporen aan het licht. Het gaat over acht kuilen, zeven greppels en twee grachten. Twee greppelsegmenten worden ten vroegste in de late middeleeuwen gedateerd. De greppels uit sleuven 1 tot 3 worden in de negentiende eeuw gedateerd, op basis van hun positie in vergelijking met de Atlas der Buurtwegen. Het dempen ervan is, op basis van het aangetroffen materiaal, in de twintigste eeuw gebeurd. De concentratie kuilen bevatte materiaal dat in gebruik was tussen de zeventiende en de negentiende eeuw.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 21-08-2020

Bronnen

Bron: Van Liefferinge, N. en Van Roy, J. (2020): Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Akkerstraat te Waarschoot (bouwloten), Tienen
Type: literatuur
Datum: 02-08-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Akkerstraat 24 (Lievegem)
Op 3 april 2019 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In totaal werden acht twee meter brede sleuven gegraven. Er kwamen zeventien archeologische sporen aan het licht. Daterend vanaf de late middeleeuwen tot de twintigste eeuw.