Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Merksplas Steenweg op Wortel

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID: 1071505   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071505

Beschrijving

In de zone waar de historische wandelkoeren zich bevonden, gebeurde een prospectie door middel van de aanleg van 3 proefsleuven en 7 proefputten. Daarmee is 5,9 % van het onderzoeksgebied geëvalueerd.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 23-07-2020

Bronnen

Bron: Pepermans J. & Verrijckt J. 2020: Nota. Proefsleuvenonderzoek. Merksplas, Kolonie, Rapport 346, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rode Dreef 2 (Merksplas)
In de zone waar de halfronde wandelkoeren uit het einde van de 19de eeuw zich bevonden, gebeurde een prospectie met proefsleuven en proefputten. Daarbij zijn geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen. De bodem bleek sterk verstoord te zijn. Van de wandelkoeren zijn geen resten meer bewaard. Er kwamen muren en een vloer aan het licht maar deze zijn te relateren aan 20ste-eeuwse verbouwingen.