Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Dilbeek Wallenweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071542
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071542

Beschrijving

Op 25 februari werden in het oostelijk deel van deze locatie 5 proefsleuven aangelegd. Het westelijk deel werd niet onderzocht. Op basis van het bureauonderzoek en de landschappelijk situatie werd deze westelijke zone herkend als de voormalige gracht horend bij het Kasteel.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 27-07-2020

Bronnen

Bron: JENNES N., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020 Nota Wallenweg Dilbeek, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wallenweg (Dilbeek)
Het terrein is op te delen in 2 zones. De westelijke zone bevat de gracht horende bij het kasteel. Deze gracht was al herkenbaar bij het bureauonderzoek. Deze gracht werd behouden in situ. De oostelijke zone werd door middel van proefsleuven onderzocht. Er werden 2 sporen aangetroffen waarvan een datering uit de 18de of 19de-eeuw vermoed wordt.