Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hoogstraten Heilig Bloedlaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071573
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071573

Beschrijving

De prospectie bestond uit de aanleg van 3 proefsleuven en 1 kijkvenster in de niet-bebouwde zones van het perceel. Ter hoogte van de gebouwen zijn geen sleuven getrokken omdat men uit de diepte van de kelders kon afleiden dat het archeologisch relevante niveau verstoord was.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 29-07-2020

Bronnen

Bron: Van Eynde M. 2020: Nota. Heilig Bloedlaan Hoogstraten (Antwerpen), ADEDE Archeologisch Rapport 593, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heilig Bloedlaan 250 (Hoogstraten)
Een proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het bodemarchief van dit perceel sterk verstoord is, zowel onder de gebouwen als in de niet-bebouwde delen. Er kwamen geen archeologisch relevante sporen aan het licht. De aangetroffen vondsten en structuren zijn van (sub)recente oorsprong en niet gerelateerd aan het laatmiddeleeuwse gasthuis.