Gebeurtenis

Vooronderzoek Houthalen-Helchteren Ringlaan

bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1071589
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071589

Beschrijving

Het landschappelijk onderzoek werd uitgevoerd op 2 oktober 2019. Met een edelmanboor met een diameter van 7 cm werden 6 boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m. Boring 1, in de omgeving van een gesloopt woonhuis, was verstoord. Op de rest van het terrein bevond zich een plaggenbodem. In boring 3 bevond zich een goed bewaard podzolprofiel onder de plag. In boringen 2, 4, 5 en 6 rustte de plag rechtstreeks op de C-horizont. 

De verkennende archeologische boringen werden uitgevoerd op 11 maart 2020. Er werden 17 boringen geplaatst in een grid van 10 x 12 m. Men hanteerde een edelmanboor met een diameter van 17 cm. De monsters werden gezeefd op een maaswijdte van 2 mm. Er werden geen lithische artefacten aangetroffen. In 11 boringen was de B-horizont bewaard onder de plag, in 5 boringen de C-horizont en 1 boring was verstoord.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 21 april 2020. Er werden 4 proefsleuven met een NNW-ZZO oriëntatie en 2 kijkvensters aangelegd. Zo werd 14,5 % van het terrein onderzocht. Het onderzoek leverde geen sporen of vondsten op.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 29-07-2020

Bronnen

Bron: VAN DE STAEY I., VANAENRODE W., DRIESEN P. 2019: Archeologienota Houthalen, Ringlaan 13 - 15. Realisatie van een tijdelijk handelsfiliaal met omgevingswerken, Aron-rapport 807, Tongeren.
Type: literatuur
Datum: 2019

Bron: DE LANGHE H., WESEMAEL E. 2020: Nota Houthalen, Ringlaan 13-15. Aaanleg van een tijdelijk handelsfiliaal, Aron-Rapport 877, Tongeren.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ringlaan 13 (Houthalen-Helchteren)
Bij het archeologisch vooronderzoek werden geen archeologische vondsten of structuren aangetroffen.