Gebeurtenis

Vooronderzoek tuin Aartsbisschoppelijk Paleis

landschappelijk booronderzoek, archiefonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071591
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071591

Beschrijving

Sleuvenonderzoek, aangevuld met kijkvensters en dwarssleuven om de bewaringstoestand van de kademuren te evalueren en een programma voor behoud in situ op te stellen.
De keuze van de proefsleuven is bepaald na een bureauonderzoek, aangevuld met landschappelijke boringen.

Auteurs :  GATE, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: Van Baelen A., Wuyts F., Rozek J. & Laloo P. 2020: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Paleis, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schoutetstraat 7 (Mechelen)
Vooronderzoek in functie van opsporing en waardering oude kademuren van de Grote Melaan. Deze worden in situ behouden en geïntegreerd in de nieuwe aanleg.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek tuin Aartsbisschoppelijk Paleis [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071591 (Geraadpleegd op )