Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hasselt Begijnhof

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071614
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071614

Beschrijving

Voor de herinrichting van het binnengebied en de kerkruïne werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Om de impact van de maatregelen te kunnen inschatten werden 1 sleuf en 2 proefputten uitgevoerd ter hoogte van de geplande werken.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DE STAEY I., HOEBRECKX M. & WESEMAEL E. 2020: Archeologienota Hasselt Begijnhof Herbestemming Site, ARON rapport 872, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Badderijstraat (Hasselt)
In het kader van een herinrichting van de Begijnhofsite en de kerkruïne werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. De locatie van de proefsleuf en de proefputten werd gekozen op basis van een analyse van de impact van de werken. In de sleuf werden zoals verwacht de muurresten en funderingen van de kerkruïne aangetroffen. In totaal werden 5 sporen aangetroffen. Twee ervan zijn gerelateerd aan vroegere bodemopbouw, vermoedelijk een oude cultuurlaag met eronder een uitlogingshorizont. Binnen de begijnhofkerk werd een ophogingspakket vastgesteld en onderin een greppel. De greppel liep door onder de fundering van de kerk en in coupe was de greppel 10cm diep. De kerkfundering zelf is 2m dik en gingen tot 1,20 cm onder maaiveld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Hasselt Begijnhof [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071614 (Geraadpleegd op )