Gebeurtenis

Opgraving Oudenaarde Markt

optisch gestimuleerde luminescentiedatering, vlakdekkende opgravingen
ID: 1071644   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071644

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de geplande herinrichting van de markt.

Auteurs :  Peleman, Bieke
Datum  : 05-08-2020

Bronnen

Bron: CROMBE PH., et al. 2019. Optically stimulated luminescence dating of an aeolian dune, occupied during the Final Palaeolithic and Neolithic, along the Upper Scheldt valley at Oudenaarde “Markt” (prov. of East Flanders, BE). NP, 38/2018 : 49-70.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt (Oudenaarde)
Archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de geplande herinrichting van de markt.