Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Leliestraat 13

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071665
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071665

Beschrijving

De prospectie bestond uit de aanleg van 12 proefsleuven, 3 dwarssleuven en 2 kijkvensters.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER D., NIEUWLAAT G. P. A. M., DE ROECK W. 2020: Leliestraat 13, Sint-Katelijne-Waver. Een Nota, VEC Nota 756, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leliestraat 13 (Sint-Katelijne-Waver)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek en de daaropvolgende opgraving zijn resten van een rurale nederzetting en/of schans uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd gevonden. Het betreft paalkuilen, kuilen, greppels en een mogelijke potstal. De site is gelegen aan de rand van het Bois de Beeck, op een zandige opduiking omgeven door meer lemige bodems.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Leliestraat 13 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071665 (Geraadpleegd op )