Gebeurtenis

Opgraving Heirstraat 517A

archeologische opgravingen
ID
1071667
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071667

Beschrijving

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een vondstmelding op 25 september 2017. Nog dezelfde dag bezochten archeologen van het agentschap Onroerend Erfgoed de werf en evalueerden de sporen en vondsten. Het agentschap begeleidde de graafwerken van de kelder verder tot op het niveau van de sporen. Het archeologisch onderzoek duurde tot 4 oktober 2017. Op 11 oktober werd het terrein schriftelijk vrijgegeven.

Auteurs :  Cousserier, Katrien
Datum  :

Bronnen

Bron: MARTENS M. e.a. 2019: Middeleeuwse bewoning langs de Heirstraat te Opgrimbie (Limburg). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 110, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirstraat 517A (Maasmechelen)
De site bestaat hoofdzakelijk uit een deel van een afbakeningsgracht rond een nederzetting, op de grens tussen Oprimbie en Daalgrimbie.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Heirstraat 517A [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071667 (Geraadpleegd op )