Gebeurtenis

Archeologisch Vooronderzoek Zonhoven Vennenstraat II

bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1071704
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071704

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 27 mei 2020 met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Er werden zes boringen geplaatst in een grid van 40 x 30 m. 

Op basis van de resultaten van het landschappelijk onderzoek werden er op 30 juni 43 verkennende archeologische boringen geplaatst in een 10 x 12 m grid. Er werd geboord met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. De boormonsters werden uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm. 

 

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 1 juli 2020. Er werden 4 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd waarbij 12,8 % van het terrein onderzocht werd. De sleuven hadden een NW - ZO oriëntatie. 

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN LIEFFERINGE N., DINGENS L., VAN ROY J. 2020: Archeologienota: De uitbreiding van Ter Heide aan de Vennenstraat te Zonhoven (kad. 130Y26), Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vennenstraat (Zonhoven)
Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen resultaten op. Het proefsleuvenonderzoek leverde sporen op die omwille van de scherpe aflijning, de losse sedimentstructuur en de heterogene kleurtextuur als recent werden geïnterpreteerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch Vooronderzoek Zonhoven Vennenstraat II [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071704 (Geraadpleegd op )