Gebeurtenis

Opgraving Laar 30

palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1071721
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071721

Beschrijving

Op dinsdag 5 december 2017 startte het archeologisch onderzoek, naar aanleiding van het realiseren van negen eengezinswoningen, wegenis en nutsleidingen op het terrein.

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd na de screening van het terrein op de aanwezigheid van explosieven, nadat er door middel van metaaldetectie een obus van 35 cm uit de Tweede Wereldoorlog was aangetroffen.

De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verder verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in drie werkputten. Alle sporen, muurresten, werkputten en een aantal representatieve profielen werden fotografisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen, muren en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen en muren werden gecoupeerd/gesondeerd/vrijgelegd, ingetekend en gefotografeerd. De werkputten konden niet tot aan de perceelsgrenzen in noordelijke en zuidelijke richting worden vrijgelegd, wegens de noodzakelijke aanwezigheid van droogzuiging.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: Claessens L. 2019: Eindverslag archeologische opgraving Ekeren (Antwerpen) - Laar 30, Rapporten All-Archeo bvba 640. Temse: All-Archeo bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Laar 30 (Antwerpen)
De meeste sporen en muurresten die bij het onderzoek aan het licht kwamen dateren uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd. De muurresten kunnen geïnterpreteerd worden als de resten van de kapel van het ‘Klooster van Mishagen in ’t quade Laer’.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Laar 30 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071721 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.