Gebeurtenis

Booronderzoek Lommel Kristalpark LWN1 en LWK1

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID: 1071755   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071755

Beschrijving

Op 12 maart 2020 werden er ter hoogte van de toekomstige windturbines LWN1 en LWK1 9 landschappelijke boringen geplaatst. Hiervoor werd een edelmanboor met diameter van 7 cm gebruikt.

Op 6 mei 2020 ging men over tot verkennende archeologische boringen. Ter hoogte van een toegangsweg werden er 25 boringen in een raai geplaatst, met een boring om de 5 meter. Ter hoogte van de windturbines werden er 53 boringen in een 10 x 12 m grid uitgevoerd. Men gebruikte een edelmanboor met een diameter van 15 cm. De grondmonsters werden uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 1,85 mm.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 17-08-2020

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A., DOCKX C., WIJNEN J. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek ter hoogte van het Kristalpark te Lommel (fase 1). Deel I., LARes-rapport 323, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum: 2020