Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Beringen Orgelwinningstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071766
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071766

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek op 1 februari 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 22 april 2020. Drie sleuven werden parallel met de straat gelegd. Bijkomend werd nog 1 kijkvenster aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 17-08-2020

Bronnen

Bron: PAPE-LUIJTEN H.G., PAULUSSEN R. & VALENTIJN P. 2020: Orgelwinningstraat naast 41, Beringen (gemeente Beringen). Een archeologienota, Geel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Orgelwinningstraat (Beringen)
Op het terrein werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Naast karrensporen van onbekende datering werden recente muurresten en greppels aangetroffen.