Gebeurtenis

Opgraving Ninove Graanmarkt - Langemuntstraat

archeologische opgravingen
ID
1071790
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071790

Beschrijving

Het terrein werd opgegraven in drie werkputten, waarbij eerst de zone van de achtererven werd opgegraven en vervolgens gefaseerd de zone van de kelders aan de straatzijde. Omwille van praktische reden zoals de grondstapeling op de betrekkelijk kleine beschikbare ruimte werden eerst de twee meest oostelijke kelders opgegraven, werd er vervolgens verdiept onder deze kelders en werd tenslotte na het dichtgooien van deze zone de resterende westelijke kelder opgegraven. Aangezien de kelders allemaal opgevuld waren met recent puin, werden ze dadelijk volledig leeggeschept.

Bron: Vander Ginst V., van der Waa M., De Raymaeker A. & Claessens S. 2019: Eindrapport: De archeologische opgraving aan de Lange Muntstraat/Marktstraat te Ninove, Archeo-rapport 461. Tienen: Studiebureau Archeologie bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: VANDER GINST V., VAN DER WAA M., DE RAEYMAKER A. & CLAESSENS S. 2019: Eindrapport: De archeologische opgraving aan de Lange Muntstraat/Marktstraat te Ninove, Archeo-rapport 461. Tienen: Studiebureau Archeologie bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lange Muntstraat, Marktstraat (Ninove)
Muurresten en enkele structuren uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Ninove Graanmarkt - Langemuntstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071790 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.