Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Zonhoven Sparrenweg

sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
1071795
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071795

Beschrijving

Op 3 april 2020 werd er een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm en een zandguts met een diameter van 2 cm. Er werden 13 boringen geplaatst. 

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op drie dagen, namelijk 18 en 19 mei en op 29 juni 2020. Het diende gefaseerd uitgevoerd te worden omdat in mei het terrein niet volledig toegankelijk was. Men legde 26 sleuven met een ZW-NO oriëntatie aan. 

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVILLE T., HOUBRECHTS S., SIMONS R., DE NUTTE G. 2020: Sparrenweg te Zonhoven. Nota door middel van landschappelijk booronderzoek en proefsleuven, Condor Rapporten 502, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sparrenweg (Zonhoven)
Het proefsleuvenonderzoek leverde paalkuilen, kuilen en greppels op die dateren vanaf de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Zonhoven Sparrenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071795 (Geraadpleegd op )