Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Grimbergen Boechoutlaan 102

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071797
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071797

Beschrijving

Na uitvoering van een landschappelijk booronderzoek werden op het noordelijk deel van het terrein 7 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JANSSENS D. 2020: Nota Boechoutlaan 102 Grimbergen (Vlaams - Brabant), ADEDE Archeologisch rapport 564, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boechoutlaan 102 (Grimbergen)
Na een landschappelijk booronderzoek werd het terrein onderzocht door middel van proefsleuven en aanvullende kijkvensters. Er werden enkel recente verstoringen en natuurlijke sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Grimbergen Boechoutlaan 102 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071797 (Geraadpleegd op )