Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Oud-Heverlee Sint-Joris-Weert IJzerenwegstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071805
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071805

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek werden 8 sleuven aangelegd en 1 volgsleuf. Door het aantreffen van een neolithisch artefact in combinatie met een intact bodemprofiel is een bijkomende evaluatie nodig. Deze zal in een andere nota gerapporteerd worden.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: DE ROECK W., PAULUSSEN R. & SIEMONS J. 2020: IJzerenwegstraat Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee. Een nota van het plangebied uitgezonderd de percelen 56G, 56H, 56K en 56L, VEC nota 602, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Oud-Heverlee Sint-Joris-Weert IJzerenwegstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071805 (Geraadpleegd op )