Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Peer Langegrachtweg 1

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071817
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071817

Beschrijving

Acht parallelle proefsleuven en twee kijkvensters werden aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DE KONIJNENBURG R. & JANSSEN J. 2020: Peer (Wijchmaal) Langegrachtweg, nota archeologie, Haast - rapport 2020-19, Bree.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Langegrachtweg 1 (Peer)
Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkel recente verstoringen en natuurlijke sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Peer Langegrachtweg 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071817 (Geraadpleegd op )