Gebeurtenis

Opgraving Oostende Airport

archeologische opgravingen
ID
1071866
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071866

Beschrijving

In het kader van de geplande aanleg van een verharding en een overkapping op de luchthaven van Oostende ter hoogte van de Rolbaanstraat (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv tussen 28 januari en 1 februari 2019 een archeologische opgraving uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was de West Vlaamse Intercommunale. De geplande loods zal dienen als stelplaats voor vliegtuigen en/of andere luchthavenmaterieel.

De archeologische opgraving werd uitgevoerd volgens de strip and map-methode tijdens het afgraven van de grond, als onderdeel van de effectieve bouwwerken. Hierbij werd het volledige plangebied maximaal 60cm afgegraven ten opzichte van het referentiepijl dat werd vastgelegd op +4,00m TAW. Het afgraven zelf gebeurde door een kraan met rupsbanden en een graafbak met een breedte van 3m. Alle graafwerken gebeurden onder begeleiding van
minstens 2 archeologen. Het uitgraven van de grond gebeurde laagsgewijs, op aangeven van de archeologen en tot op het eerste relevante archeologische niveau. Indien dit archeologische niveau hoger ligt dan de uitgravingsdiepte worden eerst alle sporen en vondsten archeologisch geregistreerd volgens de regels van de kunst alvorens er verder kan gegraven worden. Bovenstaande procedure herhaalt zich tot de verstoringsdiepte of
bufferdiepte is bereikt.

Bron     : Vanhoutte C. 2019: Archeologische opgraving. Verslag van resultaten. Eindverslag. Oostende Airport (prov. West-Vlaanderen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: Vanhoutte C. 2019: Archeologische opgraving. Verslag van resultaten. Eindverslag. Oostende Airport (prov. West-Vlaanderen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/384


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rolbaanstraat (Oostende)
Er werden dan geen archeologische sporen geregistreerd tijdens dit onderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Oostende Airport [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071866 (Geraadpleegd op )