Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Laarne Vagevuurstraat

landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1071899   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071899

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats in het tracé van een paardenpiste. Het onderzoek bestond uit de aanleg van 3 proefsleuven en 1 kijkvenster, met een totale dekkingsgraad van ca. 19% van het onderzoeksgebied.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 25-08-2020

Bronnen

Bron: GHYSELBRECHT E. 2020: Vagevuurstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 2020

Bron: LEFERE M., SLABBINCK F. 2020: Vagevuurstraat 13 (Laarne, Oost-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vagevuurstraat 11 (Laarne)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen greppels en paalkuilen aan het licht, waarvan de datering onduidelijk is. De greppels dienden vermoedelijk voor afwatering en/of voor de begrenzing van percelen. De paalkuilen konden niet aan een structuur worden toegewezen.