Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Essen Collector Over d'Aa (22.606U)

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1071927
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071927

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 1 proefsleuf, met een onderbreking.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., WIJNEN J.,RACZYNSKI-HENK Y., DE WACHTER M., SIEMONS J.2020: 22.606U Collector Over d’Aa - Essen. Een nota, VEC Nota 480, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Over d'Aa 233 (Essen)
Op deze locatie is een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen greppels aan het licht. De datering van deze sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Essen Collector Over d'Aa (22.606U) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071927 (Geraadpleegd op )