Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Essen Collector Over d'Aa (22.606U)

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071928
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071928

Beschrijving

Langs de noordelijke en zuidelijke rand van het onderzoeksgebied zijn in totaal 12 verkennende archeologische boringen gezet met een edelmanboor met een diameter van 12 cm.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., WIJNEN J.,RACZYNSKI-HENK Y., DE WACHTER M., SIEMONS J.2020: 22.606U Collector Over d’Aa - Essen. Een nota, VEC Nota 480, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Over d'Aa 233 (Essen)
Op deze locatie is een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen greppels aan het licht. De datering van deze sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend booronderzoek Essen Collector Over d'Aa (22.606U) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071928 (Geraadpleegd op )