Gebeurtenis

Vooronderzoek Rijksweg Zwembadcomplex

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071968
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071968

Beschrijving

Op 26 februari werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dat een bewoningssite uit de volle en late middeleeuwen aan het licht bracht. Het betrof naast sporen van een houtbouw uit de volle middeleeuwen ook een aantal greppels uit de late middeleeuwen.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: RYCKEBUSCH L. PHILIPSEN L., VELLEMAN J. & VERMEULEN B. 2020, Aanleg zwembadcomplex Wielsbeke, RAAP België, Rapport 419, Eke.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Rijksweg zwembadcomplex

Hernieuwenstraat, Rijksweg 314 (Wielsbeke)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hernieuwenstraat, Rijksweg 314 (Wielsbeke)
Bewoningssite uit de volle en late middeleeuwen gedetecteerd bij een proefsleuvenonderzoek. Behalve een aantal greppels werd ook een noordwest-zuidoost georiënteerd gebouw aangetroffen. Het vondstenmateriaal bestaat vooral uit aardewerk; meer bepaald uit twee periodes: 11de-12de eeuw en 13de-14de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Rijksweg Zwembadcomplex [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071968 (Geraadpleegd op )