Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Kampenhout Witloofstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1071982
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071982

Beschrijving

In de Witloofstraat in Kampenhout werden bij proefsleuvenonderzoek sporen in 2 vlakken aangetroffen. Het eerste vlak zit in het colluvium, het tweede in de top van het BT-horizont. 

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: Lemahieu J. (2020): Witloofstraat, Kampenhout. Een nota van het uitgesteld traject (Vooronderzoek met ingreep in de bodem: proefsleuven), VEC Nota 465, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Witloofstraat

Witloofstraat (Kampenhout)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Witloofstraat 19 (Kampenhout)
Proefsleuvenonderzoek en opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Kampenhout Witloofstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071982 (Geraadpleegd op )