Gebeurtenis

Vooronderzoek Zottegem Falliestraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1071994
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071994

Beschrijving

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werden drie landschappelijke boringen uitgevoerd. Het potentieel voor het aantreffen van steentijdsites, werd als laag ingeschat. In de noordwestelijke hoek trof men een harde steenlaag aan.
Het proefsleuvenonderzoek bestond uit drie sleuven. Gezien de beperkte toegankelijkheid werden de sleuven dichtbij elkaar aangelegd.

Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DE KREYGER F., GENBRUGGE S. & HOORNE J. 2020: Zottegem-Faliestraat, DL&H-nota, Adegem
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Faliestraat 11 (Zottegem)
Tijdens vooronderzoek zijn bewoningssporen uit de nieuwste tijd aan het licht gekomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Zottegem Falliestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071994 (Geraadpleegd op )