Gebeurtenis

Opgraving Donkvijverstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072016
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072016

Beschrijving

De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 40187,20 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 1551,84 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2019: Eindverslag Beveren - Donkvijverstraat 2017. Opgraving. Sint-Niklaas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Donkvijverstraat (Beveren)
Bij het onderzoek werden slechts twee spoorcategorieën aangetroffen, namelijk kuilen en greppels. Het grootste deel van de kuilen kon worden toegewezen aan één enkele structuur, namelijk een middeleeuws hoofdgebouw van het type H1 volgens Huijbers.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Donkvijverstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072016 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.