Gebeurtenis

Werfbegeleiding Maldegem Bredeweg

archeologische opgravingen
ID
1072017
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072017

Beschrijving

Ter hoogte van de geplande afgravingen werd onder begeleiding van een archeologisch team in een eerste fase het bestaande steenslag afgegraven (ca. 40cm diep). Hierna werd laagsgewijs verder afgegraven tot het archeologisch zichtbare niveau. Dit niveau bevond zich net onder de verstoringen die eerder veroorzaakt werden bij de aanleg van de bestaande weg. Het archeologisch zichtbare niveau bevond zich op ca. 65cm onder het huidige maaiveld.

Conform de Code van Goede Praktijk werden er voldoende aardkundige bodemprofielen uitgezet. Deze profielen werden gefotografeerd, ingemeten en vervolgens beschreven in de databank Deborah.

Wanneer er sporen werden waargenomen werden deze genummerd, in vlak geregistreerd (gefotografeerd en ingemeten) en vervolgens beschreven. Na het blootleggen van de sporen werden deze gecoupeerd en geregistreerd. Voor de beschrijving van de sporen werd er gebruik gemaakt van een databank Odile. Wanneer er twijfel heerste over hun betekenis, werden ook recente en natuurlijke sporen gecoupeerd.

Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het archeologische onderzoek.

De afgraving gebeurde door een kraan met een vlakke graafbak van 2 m breed.

Bron     : Louise Ryckebusch 2019: Werfbegeleiding toegangsweg windturbines, Bredeweg Maldegem. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2019D52, RAAP België - Rapport 360. Eke: RAAP België.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: Louise Ryckebusch 2019: Werfbegeleiding toegangsweg windturbines, Bredeweg Maldegem. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2019D52, RAAP België - Rapport 360. Eke: RAAP België.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/484


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bredeweg (Maldegem)
Tijdens het archeologisch onderzoek werden, naast natuurlijke bodemverstoringen en de recente verstoringen van de bestaande landweg, slechts zes archeologische sporen aangetroffen, nl. twee grachten en vier (paal)kuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Maldegem Bredeweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072017 (Geraadpleegd op )