Gebeurtenis

Opgraving Beveren Melsele - Farnèselaan

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072020
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072020

Beschrijving

De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 61205,35 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 11032,83 m² vlakdekkend onderzocht moest worden. Gezien de oppervlakte en configuratie van het projectgebied was het niet mogelijk om het gehele onderzoeksgebied in één keer vlakdekkend open te leggen, daarom werd in verschillende fasen gewerkt waarbij elke fase de voorgaande deels overlapte. Op deze manier was het mogelijk om alle aanwezige sporen te onderzoeken. Er werd één putwandprofielput aangelegd, waarbij dieper werd gegaan dan het archeologische vlak, teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw.

Bron: Van Neste T. & De Puydt M. 2019: Eindverslag Melsele - Farnèselaan 2017. Opgraving. Sint-Niklaas: Erfpunt – cel Onderzoek.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2019: Eindverslag Melsele - Farnèselaan 2017. Opgraving. Sint-Niklaas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Alexander Farnèselaan (Beveren)
Bij dit onderzoek werden in totaal 383 archeologische sporen aangetroffen, het betrof hier voornamelijk (paal)kuilen (368), verder ook greppels (11), grachten (3) en een ploegspoor (1). Binnen dit sporenbestand werden acht vierpalenspiekers en drie palenrijen herkend. Dit type structuren wijzen op de periferie van een erf of meerdere erven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Beveren Melsele - Farnèselaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072020 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.