Gebeurtenis

Opgraving Oud-Turnhout De Hoogt

archeologische opgravingen
ID
1072024
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072024

Beschrijving

De opgraving vond plaats tussen 27 juli en 3 augustus 2017. In twee opeenvolgende dagen werd 1 werkput aangelegd met een oppervlakte van 1356 m2. Bij afwezigheid van relevante sporen in het akkerdek, werd het opgravingsvlak aangelegd onder het middeleeuws plaggendek waar de protohistorische bewerkingshorizont ontbreekt, ofwel onder de protohistorische bewerkingslaag. In beide gevallen gaat het om de top van de C-horizont. Aan alle zijden van de werkput uitgezonderd de zuidelijke werden profielen geregistreerd. Het gaat in totaal om vijf profielen. Daarvan werd één relevant profiel geselecteerd en beschreven volgens de bepalingen opgenomen in de CGP. De ligging van de profielen is zo gekozen dat een zo
representatief mogelijk beeld werd bekomen van de bodemkundige en de stratigrafische opbouw van het onderzoeksgebied.

 

 

Bron     : De Beenhouwer J. & Arckens M. 2019: Een nijverheidszone uit de vroege ijzertijd. Eindverslag van een opgraving in Oud-Turnhout aan ‘De Hoogt’, Fodio Folio 8. Wijnegem: Fodio.
Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 03-09-2020

Bronnen

Bron: De Beenhouwer J. & Arckens M. 2019: Een nijverheidszone uit de vroege ijzertijd. Eindverslag van een opgraving in Oud-Turnhout aan ‘De Hoogt’, Fodio Folio 8. Wijnegem: Fodio.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/528


Bekijk gerelateerde waarnemingen

De Hoogt (Oud-Turnhout)
De sporen en structuren die opgegraven werden maken deel uit van een grotere nederzetting die zich meer naar het noorden uitstrekt. De selectie bevindt zich dus in de randzone van de nederzetting, op de zwakke helling van een zandrug in de richting van een ven. Op die plaats werden vooral activiteitenzones aangetroffen. Volgens de kenmerken van het aardewerk kan de nederzetting in de 7de eeuw v. Chr. worden gedateerd.