Gebeurtenis

Opgraving Opwijk Borchtsite

archeologische opgravingen
ID
1072031
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072031

Beschrijving

Er wordt gekozen om het volledige onderzoeksgebied vlakdekkend op te graven. Het gaat hierbij om een site met complexe stratigrafie. De opgravingszone werd opgegraven en onderzocht in één grote werkput.


Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 296,6 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats op 14 maart 2018. Hierbij werd er een veiligheidsbuffer voorzien van ca. 1 à 1,5 m met de aanpalende schutting (Kattestraat 25) en de straatkant, waar zich nutsleidingen bevinden. De werkput werd aangelegd op twee archeologische niveaus, met uitzondering van de zone langst de straatzijde (Kattestraat). Ter hoogte van de straatzijde werden namelijk 3 verschillende vloerniveaus aangesneden (Vlak 1, 1a en 1b). Het eerste niveau (Vlak 1) bevindt zich net onder de kiezelverharding van de parking, op een diepte van ca. 40 cm onder het huidige loopvlak, wat neerkomt op een diepte tussen 19,7 m en 19,9 m +TAW. Het tweede archeologische niveau (Vlak 2) bevindt zich op ca. 110 cm onder het huidige loopvlak of tussen 19,0 m en 19,2 m +TAW.

Bron     : Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Opwijk – Borchtsite. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A33. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 03-09-2020

Bronnen

Bron: Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E., Keersmaekers E. & Bouckaert K. 2019: Eindverslag Opwijk – Borchtsite. Verslag Van Resultaten, ARCHEBO – Rapport 2018A33. Kortenaken: ARCHEBO bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/548


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kattestraat (Opwijk)
Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal tien sporen, alsook muurresten en vloeren aangetroffen en geregistreerd. Zowel de muren als de vloeren, waaronder twee beerputten en een kelder, kunnen in verband gebracht worden met de bebouwing die aanwezig was zeker vanaf de 18de tot het midden van de 20ste eeuw langsheen de Kattestraat.