Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Retie Beekstraat 1

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072034
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072034

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 4 proefsleuven en 2 kijkvensters, met een totale dekkingsgraad van 12,14% van het plangebied.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M., VAN DEN BERGHE K. 2020: Nota Beekstraat Retie (Antwerpen), ADEDE Archeologisch Rapport 595, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beekstraat 1 (Retie)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen (paal)kuilen en een waterput aan het licht vlakbij de kerk van het gehucht Schoonbroek. De datering van de sporen is onduidelijk wegens het ontbreken van vondsten, maar gezien hun ligging staan ze mogelijk in verband met de historische ontwikkeling van Schoonbroek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Retie Beekstraat 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072034 (Geraadpleegd op )