Gebeurtenis

Opgraving Oudeputstraat

archeologische opgravingen
ID
1072039
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072039

Beschrijving

De advieszone voor verder onderzoek omvatte een oppervlakte van ca. 5000m², ongeveer een zone van 96 bij 56m. In deze zone werd er gekozen voor een proefsleuvenonderzoek. Het projectgebied werd opgedeeld in 5 werkputten (genummerd van west naar oost). In het westen werd het terrein begrensd door een paardenweide, in het noorden door tuinen van bebouwing langs de Oudeputstraat en in het oosten door een gracht langs een bos.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologisch niveau, meer bepaald de C-horizont. Deze bevond zich ca. 40cm onder het huidige maaiveldniveau. Plaatselijk werd een tweede vlak aangelegd door de aanwezigheid van iets dieper gelegen restanten teelaarde en een sterke aanwezigheid van bioturbatie.

Bron: Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Oedelem Oudeputstraat. Eindverslag. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & WYNS G. 2019: Oedelem Oudeputstraat. Eindverslag. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

De Leegte, Oudeputstraat (Beernem)
In de opgravingszone werden sporen uit de volle, late en post middeleeuwen aangetroffen. Het merendeel van de sporen is in de volle middeleeuwen te dateren, het betreft voornamelijk kuilen, grachten en greppels.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Oudeputstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072039 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.