Gebeurtenis

Werfbegeleiding Oudenaarde Markt 24

archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1072040
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072040

Beschrijving

De begeleiding van de werken werd uitgevoerd in verschillende fases. De fases zijn geënt op de planning van de respectievelijke werken en hoe die passen in de planning van de algemene bouwwerken.

De archeologische begeleiding startte op 22 februari 2018. Tijdens de bovengrondse afbraak van de achterbouw van het bestaande pand werd een regenwaterput aangetroffen. De aanwezigheid van de put maakte het onmogelijk voor de graafmachine die de afbraak uitvoerde om verder te werken. De
locatie zou dus gestabiliseerd moeten worden door de put te verwijderen en de resulterende put vol te storten met zand.

Op 23 februari 2018 werd een tweede fase van de begeleiding uitgevoerd. Tijdens de afbraakwerken van de bestaande achterbouw was duidelijk geworden dat de oostelijke scheidingsmuur tussen het perceel waar de werken plaats vonden en het aangrenzende perceel zeer onstabiel geworden was. Om de stabiliteit van deze muur te controleren zouden ter plaatse twee controleputten gegraven worden
om de funderingen te inspecteren.

Op 8 maart 2018 werden op het achtererf graafwerken uitgevoerd om ter plaatse een geleidelijke helling te bekomen van ongeveer 3%. Hier zouden nadien rijplaten op gelegd worden om werfverkeer toegang te verschaffen tot aan de achtergevel van de huidige apotheek. Tijdens de aanleg van het vlak
konden verschillende gootstructuren en enkele muurresten geregistreerd worden. Het grootste deel van het vlak bestond echter uit puinige, recente ophogingslagen.

Bron     : Billemont J. 2019: Eindverslag - Oudenaarde, Markt 24, BAAC Vlaanderen Rapport 1203. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: Billemont J. 2019: Eindverslag - Oudenaarde, Markt 24, BAAC Vlaanderen Rapport 1203. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/562


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt 24 (Oudenaarde)
Tijdens het onderzoek werden verschillende fragmentaire muurresten en drainagestructuren aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Oudenaarde Markt 24 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072040 (Geraadpleegd op )