Gebeurtenis

Werfbegeleiding Bilzen Alden Biesen Commanderij

archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1072068
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072068

Beschrijving

Deze werfbegeleiding diende uitgevoerd te worden ter hoogte van de nieuw aan te leggen verhardingen, uitgezonderd ter hoogte van een deel van de Maastrichterallee, waar de huidige fundering zal behouden blijven. Ook de opvolging van de nutsleidingen was noodzakelijk. Deze richtte zich in de eerste plaats op de aanleg van een gasleiding, die centraal onder de Maastrichterallee wordt aangelegd en in oostelijke richting in de richting van de tiendschuur loopt. Aangezien de Maastrichterallee gedurende de hele geschiedenis van de landcommanderij de hoofdtoegang tot de commanderij was en het oostelijke deel, ten noorden van de tiendschuur, op de Ferrariskaart als kerkhof wordt aangeduid, wordt het archeologisch potentieel in deze zone als hoog ingeschat. Ook de nutsleidingen, die onder de verhardingen worden aangelegd, dienden opgevolgd te worden. De overige leidingen bevinden zich ter hoogte van reeds bestaande leidingen, waardoor het bodemprofiel naar alle waarschijnlijkheid reeds volledig of grotendeels vergraven is.

Bron     : Vanaenrode W. & Wesemael E. 2019: Eindverslag Alden Biesen, Commanderij, Gebouwenzone. Heraanleg verhardingen en aanleg van nutsleidingen, ARON rapport 797. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON
Datum  : 04-09-2020

Bronnen

Bron: Vanaenrode W. & Wesemael E. 2019: Eindverslag Alden Biesen, Commanderij, Gebouwenzone. Heraanleg verhardingen en aanleg van nutsleidingen, ARON rapport 797. Tongeren: ARON bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/604


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelstraat (Bilzen)
Centraal op de voorburcht werden vijf mergelmuren aangetroffen. Die zijn allen te linken aan de bouwfase uit de tweede helft van de 16de eeuw. Op het buitenhof werd een citerne met waterput blootgelegd, die vermoedelijk dateert uit de bouwfase van de omliggende gebouwen (16de of 17de eeuw).