Gebeurtenis

Opgraving Kinrooi Molenbeersel Scheurstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID: 1072083   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072083

Beschrijving

Er werd één opgravingsvlak aangelegd. Dit vlak situeerde zich op een diepte tussen 0,5 m en 1 m onder het maaiveld, afhankelijk van de dikte van de antropogene A-horizont. Enkel in de derde werkput werd een tweede vlak aangelegd in een deel van de werkput, om de leesbaarheid van de sporen te verbeteren. De aangelegde vlakken werden integraal manueel opgeschoond en digitaal ingetekend.

Het vlak en ieder spoor werd met de metaaldetector geprospecteerd. Ook de storthopen van de opgraving werden met een metaaldetector onderzocht. Er werd een metaaldetector gebruikt die het volledige spectrum aan archeologische metalen kan detecteren. In totaal 25 werden metaalvondsten aangetroffen.

 

Bron     : De Winter N., Augustin S. & Cammaer C. 2019: Eindverslag Molenbeersel, Scheurestraat. Ontwikkeling van een verkaveling, ARON rapport 660. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON
Datum  : 07-09-2020

Bronnen

Bron: De Winter N., Augustin S. & Cammaer C. 2019: Eindverslag Molenbeersel, Scheurestraat. Ontwikkeling van een verkaveling, ARON rapport 660. Tongeren: ARON bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/607


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Scheurestraat (Kinrooi)
In totaal werden 322 sporen aangetroffen. negentien ervan zijn zeker antropogeen en bevinden zich in de A-horizont. Het gaat om greppels, karrensporen en ploegsporen. Ze zijn postmiddeleeuws tot recent. In het onderzoeksgebied werden bij de opgraving in totaal 31 vondsten ingezameld. Het gaat om 25 metalen voorwerpen en zes fragmenten aardewerk. De metalen voorwerpen zijn tien musketkogels, drie gewichten, drie knopen, vijf munten, een gesp en een kogel.